AIG i Sverige är en del av AIG Europe Limited som är ett dotterbolag till American International Group, Inc (AIG). AIG är världens näst största försäkringsbolag och det gör oss starka. Med enkla, prisvärda och rättvisa försäkringar gör vi vardagen tryggare för många. I Sverige har AIG varit verksamma sedan 40 år och våra försäkringar är nog mer kända än vad vi är. Kanske känner du till vår cancerförsäkring eller vår nya försäkring mot ID-stöld?

AIG Direkt - Erbjuder

AIG Direkt - Olycksfallsförsäkring

AIG Direkt är en av världens största försäkringsbolag och erbjuder personförsäkringar

AIG Olycksfallsförsäkring Vuxen ger ett bra ekonomiskt skydd om du råkar ut för en olycka. Försäkringen ersätter allt från sjukhusvistelse till benbrott och invaliditet och det ingår även efterlevandeskydd. Alla mellan 18 och 70 år kan teckna försäkringen, och premien är densamma oavsett ålder. Skyddet gäller tills du fyller 75 år.

Om du råkar ut för en olycka får du skattefri ersättning utan självrisk. Du bestämmer själv hur du ska använda pengarna. Skyddet gäller dygnet runt, alla dagar om året.

AIG Direkt - Cancerförsäkring

AIG Direkt är en av världens största försäkringsbolag och erbjuder personförsäkringar

Varje år drabbas tusentals kvinnor och män av bröst- och prostatacancer i Sverige. Det gör den till den vanligaste cancerformen hos män och kvinnor. AIG har en försäkring som ger dig extra ekonomisk trygghet om du skulle drabbas. Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till.

Skulle du få en diagnos får du: En engångssumma på upp till 100 000 kronor. 5 000 kronor i månaden under ett helt år.

AIG Direkt - ID-skydd Plus

AIG Direkt är en av världens största försäkringsbolag och erbjuder personförsäkringar

Det blir allt vanligare med urkundsförfalskning. Det innebär att någon använder sig av dina personuppgifter för att exempelvis beställa kreditkort eller köpa kapitalvaror i ditt namn. Ett inbrott i ditt hem, en stöld av din väska eller mobiltelefon är en stor förlust i sig. Men vad många inte tänker på är att det kan få långt större konsekvenser om någon vid det tillfället också bestämmer sig för att stjäla din identitet.

AIG har tagit fram en försäkring som ska hjälpa dig och din familj ekonomiskt, juridiskt och praktiskt om du drabbas av ID-stöld. Stöld av väska, plånbok, hem- och fordonsnycklar samt mobiltelefon omfattas och försäkringstagaren kan medförsäkra hela familjen.

AIG Direkt - Invaliditetsförsäkring

AIG Direkt är en av världens största försäkringsbolag och erbjuder personförsäkringar

Om du råkar ut för en olycka som ger dig en bestående nedsatt kroppsfunktion kallas det medicinsk invaliditet. Det kan innebära stora omställningar. Om du inte kan arbeta som tidigare kanske din inkomst minskar. En ekonomisk ersättning gör det lättare att få vardagen att fungera. AIG Invaliditetsförsäkring ger dig en extra trygghet med ersättning från 10 procents invaliditet.

AIG Invaliditetsförsäkring ger dig upp till 500 000 kronor i ersättning om du skulle drabbas av medicinsk invaliditet till följd av ett olycksfall.

AIG Direkt - Efterlevandeskydd

AIG Direkt är en av världens största försäkringsbolag och erbjuder personförsäkringar

”Hur går det för min familj om jag skulle gå bort?” Den frågan blir aktuell när man får familj. AIG Efterlevandeskydd ökar familjens ekonomiska trygghet om du skulle avlida till följd av ett olycksfall. De får ett engångsbelopp som stöd när de ska få vardagen att fungera igen.

Dina efterlevande får: En skattefri engångssumma på 500 000 kronor. Ersättning även om du har andra försäkringar. Använda ersättningen som det passar bäst.

Kontakt Uppgifter:

Företagsnamn: AIG Direkt

Org. nr: 516408-1027
Adress: Box 3506 103 69 Stockholm

Telefon: 08-506 920 70
E-post: Kundservice@aig.com

Öppettider Kundtjänst:

Måndag – Torsdag: 08.00 – 17.00
Lördag – Söndag: Stängt

Villkor:

  • För att teckna försäkring måste du vara 18 år
FLER FÖRETAG