Solid är ett försäkringsbolag som har varit verksamt sedan 1993 med huvudkontor i Helsingborg. Solid står under Finansinspektionens tillsyn och har beviljad koncession för en rad försäkringstyper. Solid AB försäkrar över 3 miljoner kunder i Sverige och vi har ett nära samarbete med närmare 5 500 partners inom detaljhandeln över hela Sverige.

Solid - Erbjuder

Solid - Fordonsförsäkring

Solid förmedlar bilförsäkringar till Gjensidige Försäkring. När det gäller bilförsäkring har man tre val att välja mellan. Trafikförsäkring är den minst omfattande försäkringen som skyddar skador på personer och andras fordon. Att ha en trafikförsäkring är det dessutom lag på om bilen ska framföras på vägar. Halv- och Helförsäkringar ger ett mer omfattande skydd för både dig och andra.

Den 1 februari i år tog Gjensidige Försäkring ansvar och befogenheter för boende- och motorförsäkringar från Solid. Därför kommer alla kundhandlingar att från och med den 25 november 2014 bära Gjensidiges varumärke.

Solid - Hemförsäkring

Oavsett hur du bor har vi en hemförsäkring som skyddar dig och det du bryr dig om. En hemförsäkring ger ersättning om dina ägodelar skadas. Den ger även skydd och hjälp om du personligen skulle råka ut för tråkigheter såsom ett överfall, att du blir skadeståndsskyldig eller dras in en rättstvist. Hemförsäkringen ger också ett grundläggande skydd när du är ute och reser.

Hos Solid Försäkringar kan du försäkra din hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

Kontakt Uppgifter:

Företagsnamn: Solid Försäkringar

Org. nr: 516401-8482
Adress: Box 22068 25022 Helsingborg

Telefon: 042-38 21 00
E-post: Kunder@solidab.se

Öppettider Kundtjänst:

Måndag – Fredagar: 08.00 – 18.00
Lördag – Söndag: Stängt

Villkor:

  • Måste ha fyllt 18 år
FLER FÖRETAG