Långivare som är med i SKEF

{{loan.name}}

Lånbelopp
{{loan.amount}} kr
Låneperiod
{{loan.time}}
Kostnad
{{loan.intrest}} kr
Uppl.avg
{{loan.ufee}} kr

{{loan.terms}}

Villkor

  • Minst {{loan.age}} år
  • Svensk Medborgare
  • Årsinkomst: {{loan.income}}
  • Se all villkor genom att klicka på loggan

Anmärkningar

  • Godtar Betalningsanmärkningar:
  • Använder UC:

Avgifter

  • Uppläggningsavgift: {{loan.ufee}} kr
  • Aviavgift: {{loan.afee}} kr

*FinanceFreely.com erbjuder en oberoende och helt gratis jämförelsetjänst av lån, försäkringar, kreditkort, investeringsprodukter samt andra banktjänster. För att ha möjlighet att erbjuda denna tjänst helt gratis får vi ibland provision från några av företagen som vi hänvisar dig till.

SKEF Långivare

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomiska Förening eller S.K.E.F är en branschförening för företag inom kreditmarknaden och som erbjuder konsumenter korta lån som till exempel SMSlån. Alla meddlemsföretag tillämpar god kreditgivningssed för att på så sätt säkerställa att kvalitet och trygghet för dig som konsument.

Fördelar med en SKEF ansluten långivare

Fördelen med att välja en långivare som är ansluten till SKEF är att du som konsument kan säkerställa att du vänder dig till en seriös långivare och som är väletablerad på den svenska snabblånemarknaden.

En branschförening som skapar trygghet för dig som vill ansöka om snabblån

Uteblivna betalningar kommer också ha en direkt påverkan på din kreditvärdighet och om du vid upprepade tillfällen uteblir med betalningarna så kommer detta ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet och påverka din möjlighet till framtida lån. Du bör alltid göra återbetalningar i tid och i sin helhet för att undvika försämrad kreditvärdighet.

SKEF är en branschförening som grundades 2013 då några av dem ledande aktörerna på marknaden för snabblån ansåg att det behövdes ett gemensamt organ som säkerställer att kvaliteten och tryggheten fungera på ett bra sätt för dig som konsument. SKEF verkar för en sund och seriös kreditgivning där alla villkor framgår tydligt till dig som konsument. Genom att välja en långivare som är ansluten till SKEF kan du som konsument vara säker på att du har vänt dig till en seriös långivare och som jobbar långsiktigt men som även är väletablerad på den svenska snabblånemarknaden.

Därför är ett Snabblån från S.K.E.F:s medlemsföretag ett bra alternativ

Krediterna löser akuta ekonomiska problem
– Vid oförutsedda händelser kan ett snabblån underlätta
Snabblån är ett komplement på kreditmarknaden
– Behoven av att låna mindre summor tillgodoses
Produkterna är lätta att förstå och kontrollera
– Villkor och prissättning är tydliga

SKEF har krav på tydliga villkor!

SKEF ställer höga krav när det gäller villkoren för lånen! Till exempel så står det i SKEF:s etiska regler att det är att Tydligheten vid kommunikation av krediter ska framgå utförligt!

Och alla medlemsföretag förbinder sig även att kommuinicera de produkter som erbjuds så tydligt så möjligt, men även så att dem ska ha möjlighet att förbättre din kortsikiga likviditet utan höga räntor, kostnader eller andra förpliktelser som riskerar att förvärra din skuldsituation.