Våra granskare och redaktörer har en utvald portfölj av produkter och tjänster som de undersöker och bedömer för att fastställa vilka som är de bästa valen och tjänsterna.

Vi fokuserar på behoven hos köparen genom att utveckla innehåll som är opartisk, trovärdig och grundlig. De produkter & tjänster som vi inkludera och rekommenderar erbjuder fördelar för konsumenten.

Vårt mål är tydlighet och öppenhet om hur vi arbetar och hur vi presenterar information. Vid eventuella felaktigheter ser vi gärna att du kontaktar oss så att vi kan åtgärda felet.

FinanceFreely.com är en kostandsfri jämförelsetjänst där du som konsument kan jämföra en rad olika produkter som rör privatekonomin. Vårt mål är att presentera information på ett enkelt sätt, vilket möjliggör inledande jämförelser ”i korthet” så att du som kund kan fatta välgrundade ekonomiska beslut.

Inget på FinanceFreely.com är, eller skall anses utgöra, ekonomisk rådgivning eller rekommendation att köpa någon produkt eller tjänst. All information som lämnas inom FinanceFreely.com är endast allmän information.

Vi gör allt för att säkerställa att den information som publiceras är korrekt och aktuell men ingen garanti eller representation ges om dess riktighet eller tillförlitlighet.