Vilken typ av spar- & banktjänst söker du?

Bäst Spar- & Banktjänster

{{save.name}}

Typ av konto
{{save.type}}
Ränta
{{save.rate}}
Årsavgift
{{save.fee}} kr
Insättningsgaranti
{{save.guarantee}}

{{save.terms}}

*FinanceFreely.com erbjuder en oberoende och helt gratis jämförelsetjänst av lån, försäkringar, kreditkort, investeringsprodukter samt andra banktjänster. För att ha möjlighet att erbjuda denna tjänst helt gratis får vi ibland provision från några av företagen som vi hänvisar dig till.

Sparande & Bank

När det kommer till att spara pengar så finns det lite olika metoder man kan använda sig av. En stor del av den svenska befolkningen har idag någon typ av sparande. Oftast handlar det om sparkonto eller aktie- och fondsparande. Vilken typ av sparande man väljer variera och oftast beror det på hur stor risk man är villig att ta.

Men generellt brukar man säga att ett sparkonto har den lägst risk, men samtidigt är man begränsad i hur stor avkastning man kan få. Sen har vi aktie- och fondsparande som har något större risk, dock går det att investera så att risken minskar.

Vilket typ av sparande?

När det kommer till att spara pengar så går det att göra på lite olika sätt. Först och främst måste du bestämma hur mycket risk du är villig att ta. Därefter måste du välja ett konto där du har möjlighet att få avkastning:

Sparkonton – Sparkonton används främst för att göra insättningar och uttag av mindre regelbunden natur och banker erbjuder ofta bättre räntevillkor på sparkonton för att attrahera och behålla insatta medel på kontot. Ett sparkonto kan i allmänhet inte anslutas till särskilda tjänster för att utföra olika typer av transaktioner utan där är endast vanliga insättningar och uttag, eller överföring till annat konto möjligt. På sparkonto kan det även finnas begränsningar exempelvis i antalet uttag som man får göra utan kostnad, där kostnaden antingen kan vara en avgift eller ett ränteavdrag.

Aktiedepåer – En värdepappersdepå (ofta kallat aktiedepå) är en typ av konto där man förvarar sina värdepapper som aktier, optioner, warrants och obligationer. En kund som har en värdepappersdepå har uppdragit åt ett finansinstitut att förvara värdepapper åt kunden. Genom att ha en värdepappersdepå kan kunden få tillgång till vissa tjänster, såsom belåning av värdepapper.

Investeringssparkonto – Investeringssparkonto (ISK) är en sparform för privatpersoner (och för dödsbon men inte juridiska personer) som infördes i Sverige den 1 januari 2012 enligt beslut av riksdagen och är tänkt att stimulera sparandet i aktier och investeringsfonder utan att den enskilda spararen drabbas av krångliga deklarationsregler. Kapitalvinster och utdelningar ska alltså inte redovisas i inkomstdeklarationen utan dessa kommer att vara helt skattefria. Däremot ska innehavaren av investeringssparkontot i sin inkomstdeklaration ta upp en schablonberäknad inkomst som beräknas på ungefär samma sätt som för kapitalförsäkringar, där statslåneräntan för året före ligger till grund för beräkningen. För schablonbeskattningen beräknas ett kapitalunderlag, som är en fjärdedel av värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal, samt värdet av insättningar och överföringar till kontot (gjorda av kontoinnehavaren, eller från annans investeringssparkonto) under året.

Kapitalförsäkring – Kapitalförsäkringar är en placeringsform för såväl företag som privatpersoner, där placeringen skiljer sig från traditionell kapitalvinstbeskattning. Historiskt har denna placeringsform varit fördelaktig för placeringar med en god avkastning då ingen kapitalvinstbeskattning föreligger vid ett inlösen (återköp) av innehavet. En kapitalförsäkring har ett mycket begränsat försäkringsinslag, vilket gör att dess syfte är nästan enbart som ”skal” för finansiella placeringar. Skatten på en kapitalförsäkring räknas i stället som en schablonmässig avkastningsskatt, 0,27% av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år. Det belopp som beräkningen sker på är försäkringens värde 1 januari. Detta förändrades från och med den 1 januari 2012 i och med det nya investeringssparkontot. Den nya lagen kom även att förändra beskattningen så att statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret blev basen för kapitalunderlaget. Summan av dessa två belopp multipliceras med 30 % (en höjning från tidigare 27%) och resultatet blir den schablonmässiga avkastningsskatten.

Få bäst ränta på ditt sparande

Utbudet av sparkonton är enormt och att välja rätt kan vara svårt, men genom att jämföra olika spar alternativ och läsa våra guider på hur du kan spara pengar så kan du förmodligen spara mer pengar än du vågat hoppas på. För att få ett bra resultat när man spara är det först och främst viktigt att man väljer en spartjänst som inte tar ut onödiga avgifter. Sen ju högre sparränta du vill ha desto mer risk kommer du behöva ta.

Liten Risk – Låg Avkastning

Dem flesta som vill börja spara vill ta en så liten risk så möjligt, men då är det viktigt att man förstår att avkastningen kommer vara begränsad. Den typ av sparande som har lägst risk är att spara sina pengar på ett sparkonto, vilket just nu ger 1-2%.

Alternativ kan du investera i räntefonder vilket kan ge något mer, oftast mellan 2-4% och då kan du vara säker på att dina pengar är säkra och risken att du ska förlora några är obefintlig.

Du som vet att du inte kommer behöva pengarna du ska spara på några år, bör inte välja att spara pengarna på ett sparkonto. Istället kan det vara bättre att investera i någon bredd aktiefond, möjligtvis en indexfond vilket kan ge en avkastning upp till 8-10%.

Hög Risk – Hög Avkastning

Återigen, om du har pengar som du vet att du inte kommer behöva på några år, då kan det vara intressant att ta något högre risk. Detta kan betyda att du investerar i aktier eller aktiefonder. Vill du ha en hög avkastning ska du absolut inte välja ett sparkonto!

Man hör ofta att spara på börsen medför höga risker, men det är viktigt att förstå att börsen kommer alltid gå upp och ner. Men på långsikt så har aktiemarknaden gått upp. Dessutom kan man begränsa sin risk genom att spara i stora och stabila bolag.

Det är viktigt att förstå att risken med aktier uppstår ofta när man köper små och nya bolag. Visst möjligheten till att tjäna stora pengar är avsevärt mycket större, men samtidigt är dessa bolag väldigt känsliga för vilka nyheter som kommer. Och lika lätt som att värdet kan fördubblas på en dag så kan det även halveras.