Bäst Inkomstförsäkringar

{{insurance.name}}

Ersättning
{{insurance.protect}} dagar
Ersättningsnivå
{{insurance.type}} % av lön
Maxlön
{{insurance.discount}} kr / mån
Kvalificeringstid
{{insurance.price}} mån

{{insurance.terms}}

*FinanceFreely.com erbjuder en oberoende och helt gratis jämförelsetjänst av lån, försäkringar, kreditkort, investeringsprodukter samt andra banktjänster. För att ha möjlighet att erbjuda denna tjänst helt gratis får vi ibland provision från några av företagen som vi hänvisar dig till.

Inkomstförsäkringar

En inkomstförsäkring tillhandahåller normalt sett ett skydd om du skulle förlorar din inkomst genom en olycka, sjukdom eller arbetslöshet.

Att veta att din inkomst är skyddad kommer att bidra till att ge dig sinnesfrid att du alltid har pengar att leva på även om du inte kan arbeta.

Inkomstförsäkringar fungerar på så sätt att dem betala dig summa pengar för en viss tid efter att du har till exempel blivit arbetslös. Oftast har du möjlighet att få ut 80% av din nuvarande lön med hjälp av en inkomstförsäkring.

Vem är inkomstförsäkringar lämpliga för?

Inkomstförsäkringar är inget som man nödvändigtvis behöver eller något som varje arbetande person måste åta sig, och det finns ingen skyldighet att teckna en. Dock ska man veta det att en inkomstförsäkring kan vara ovärderligt om du skulle bli sjuk, hamnar i en olycka så du inte kan jobba, eller om du helt enkelt skulle bli arbetslös.

Om inte annat, så kommer en inkomstförsäkring ge dig och din familj mer trygghet eftersom ni veta att om det värsta skulle hända så kommer ni fortfarande ha pengar för att täcka era dagliga levnadskostnader. Detta är särskilt användbart om ni har ett litet sparande eller om hushållens inkomster är låga.

Som du säkert vet så kan man få ersättning från A-kassan om du skulle bli sjukskriven eller om du skulle förlora jobbet. Hur stor ersättning du kan få beror på din genomsnittliga lön som du har haft dem senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Dock får du under dem första 200 ersättningsdagarna en ersättning som är högst 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst. Därefter om du fortfarande är arbetslös så kommer du få ersättning i ytligare 200 dagar och då får du en ersättning som är  högst 70 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst. Men det finns ett max belopp hur mycket ersättning du kan få per dag och den högsta dagpenningen under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag.

Hur mycket kostar en inkomstförsäkring?

Detta är en rätt svår fråga att svara på eftersom det finns så många olika företag som erbjuder inkomstförsäkringar. Men oftast baseras premien du kommer betala på ett antal gemensamma faktorer, så som:

Storleken på din inkomst – Den summa pengar som du vill täcka med löneförsäkring kommer att ha en effekt på hur mycket du betalar i premier. Ju högre lön du vill försäkra desto mer kommer det att kosta.

Antal ersättningsdagar – Oftast finns där ett tak på hur länge du kan få ut ersättning med hjälp av en försäkring, men oftast kan du få ersättning mellan 100 – 400 dagar. Naturligtvis kommer antalet ersättningsdagar ha en påverkan på hur mycket du kommer betala för försäkringen.

Väntetid – Från det att du blir arbetslös tills det att du börja få ersättning från försäkringsbolagen brukar variera, dock kan du oftast betala något mer i premie för att minska tiden du behöver vänta på att få pengarna utbetalda. Den kortare du vill att denna väntetid ska vara, desto mer kommer du behöva att betala premie.

Yrke – Vissa jobb kommer att ses av en potentiell försäkringsgivare som en större risk än andra och mer benägna att bidra till en sjukdom eller orsakar en olycka. Så har du en yrke där risken för skador är stor? Då kommer du behöva betala mer än till exempel en kontorsarbetare.

Ålder – Ju äldre du är, desto högre kommer din premie bli. Detta beror på att dem äldre är oftast dem som får gå först om företaget behöver dra ner på antalet anställda.

Att tänka på när du väljer inkomstförsäkring

1. Ersättning

2. Maxlön

3. Kvalificeringstid