Bäst Aktiemäklare för Aktiehandel

{{invest.name}}

Courtage
{{invest.courtage}} kr
Årsavgift
{{invest.fee}} kr
Ränta
Inlåning: {{invest.inintrest}} %
Utlåning: {{invest.outintrest}} %

{{invest.terms}}

*FinanceFreely.com erbjuder en oberoende och helt gratis jämförelsetjänst av lån, försäkringar, kreditkort, investeringsprodukter samt andra banktjänster. För att ha möjlighet att erbjuda denna tjänst helt gratis får vi ibland provision från några av företagen som vi hänvisar dig till.

Aktiehandel

Att bli framgångsrik på aktiehandel handlar om tre olika grundläggande koncept. Först och främst behöver man en investeringsmetod som fungerar, därefter behöver man rutiner för att hantera sin risk. Dessutom behöver man kännedom om de psykologiska fallgropar som uppkommer vid professionell aktiehandel.

Det som är svårast att lära sig är hur man ska hantera de psykologiska aspekterna.

Att bli framgångsrik på Aktiehandel

Men vad krävs för att bli framgångsrik på aktiehandel? Det bästa man kan göra är att på ett systematiskt och rationellt sätt använda sig av investeringsmetoder som är och har varit framgångsrika för andra och då kunna göra detta utan att man påverkas vid eventuella förluster.

Många lyckas hitta de nödvändiga metoderna för en lönsam aktiehandel samt att hantera risken, men det som är svårast är att kontrollera sina egna känslor när man till exempel gör en förlust. Ett exempel på detta är när man har köpt en aktie som går åt fel riktning och istället för man säljer aktien eller minskar sitt innehav, så gör man tvärt emot vad ens regler för riskhantering säger och därför börjar man kanske köpa mer aktier för att få ett lägre inköp.

När man gör detta så frångår man sin upprättade handlingsplan/riskhantering och istället låter man sig styras av hopp, girighet men även rädsla för att förlora pengar.

För att lyckas med aktiehandel behöver du:

  • En metod som bevisligen fungerar.
  • Rutiner för riskhantering.
  • Kännedom om de psykologiska riktlinjer som omgärdar aktiehandel.

Metoder för lyckad Aktiehandel

Vilka investeringsmetoder du ska använda är helt upp till dig och vi kommer inte gå in på djupet hur dessa metoder fungerar här. Men vill du ha mer information om hur du kan investerar så skulle vi rekommendera dig att hålla koll på våra guider där vi publicerar inlägg med tips och idéer hur man kan investera.

De flesta investeringsmetoder som du förmodligen kommer använda består av oftast av tekniska och fundamentalanalys. Så ett tips är att läsa på om dessa analysmetoder innan du börjar investera allt för stora belopp.

Oavsett om du tänker handla aktier i stora eller små bolag så är det bra att känna till båda analysmetoderna. Men vad är skillnaden mellan fundamental analys och teknisk analys?

Fundamental Analys”Även kallat (FA) är en aktieanalys som utifrån ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera försöker att prognostisera dess framtida utveckling. Att genomföra en fundamental analys innebär i princip att en företagsvärdering i någon form genomförs, eventuellt en mycket förenklad sådan med enkla nyckeltal. Detta skiljer fundamental analys från teknisk analys där man försöker att förutse den framtida utvecklingen av aktiekurser genom studier av trender i aktiehandeln och gruppbeteenden hos investerarna.

Fundamental analys speglar inte aktiemarknadens förväntningar på aktiekurserna utan utgår från bolagets bedömda ekonomiska prestation. Fundamental analys brukar därför anses ge en bättre vägledning på längre placeringshorisonter.” Källa: Wikipedia

Tekniskt Analys – ”Även kallat (TA) är en samlingsbenämning på metoder att utifrån den historiska kursutvecklingen för aktier, valutor, råvaror med mera förutsäga den framtida utvecklingen. Hypotesen är att marknader ofta följer vissa mönster som möjliggör prognoser.

Teknisk analys motiverar inte ett värde utan på hur värdet, som sätts av marknaden, förändras över tiden. Priser antas följa trender som med hög sannolikhet fortsätter i trendens riktning. Ett mål för teknisk analys är att förutse trendbrott.

En gren inom teknisk analys studerar beteendevetenskapliga aspekter och en annan undersöker modeller och system som anger när det är lönsamt att köpa eller sälja.

En teknisk analys skiljer sig från en fundamental analys, som anses ha ett begränsat prognosvärde, då marknaden inte alltid är rationell utan i stor utsträckning styrs av psykologiska faktorer. En aktie kan vara övervärderad enligt en fundamental analys men kursen fortsätter ändå att stiga.” Källa: Wikipedia

Risker med Aktiehandel