Bäst Mäklare för Forex Trading

{{invest.name}}

EUR/USD Spread
{{invest.spreadone}}
USD/JPY Spread
{{invest.spreadtwo}}
Minsta Insättning
{{invest.deposit}} kr

{{invest.terms}}

*FinanceFreely.com erbjuder en oberoende och helt gratis jämförelsetjänst av lån, försäkringar, kreditkort, investeringsprodukter samt andra banktjänster. För att ha möjlighet att erbjuda denna tjänst helt gratis får vi ibland provision från några av företagen som vi hänvisar dig till.

Forex Trading

Valutamarknaden är den största finansmarknaden i världen med en daglig volym på över 1 900 miljarder dollar som byter ägare världen över. När det kommer till likviditeten så är valutamarknaden väsentligt mycket högre än till exempel den amerikanska aktiemarknaden.

Valutamarknaden är en så kallad OTC-marknad (”over the counter”), vilket betyder att det inte finns någon central börs där alla transaktioner utförs. Utan istället sker all handel via nätverk som är sammanlänkat via datorer och telefoner. Vid valutahandel så sker ingen handel med fysik valuta utan allt sköts via valutaposter som överförs elektroniskt mellan olika banker och konton när en affär uppstår.

Fördelar med Forex Trading

En av dem största fördelarna med valutahandel jämfört med vanlig aktiehandel är att valutamarknaden är öppen så länge det finns någon bank i världen som har öppet. Detta betyder att hos oss här i Sverige är valuta marknaden öppen dygnet runt Måndag till Fredag och allt beror på de tidsskillnader som där är mellan Australien och USA. Till exempel så öppnar bankerna i USA när de Australiensiska bankerna håller på att stänga.

Men då handeln pågår dygnet runt är det också väldigt viktigt att man är uppmärksam på just den valuta man har valt att handla och verkligen håller koll på eventuella nyheter som kan påverka valutans växlingskurs negativt. Skulle detta ske är det viktigt att man har någon typ av riskhantering som till exempel en stop loss som säljer av ditt innehåll innan en för stor förlust har utvecklats. Alternativt så försöker man sälja av sitt innehåll varje dag, så att man inte håller en stor position över natten.

Dessutom finns det vissa valutor som är mer förutsägbara och som har större omsättning då fler människor har koll på dessa. Ett exempel är euron och dollarn.

Hävstång

Vid handel av valutor så pratas det ofta om hävstång, men vad menas med detta och hur kan du tjäna mer pengar med hjälp av hävstång?

När man handlar valuta i spekulationssyfte så görs detta oftast med ett säkerhetskrav. Vid handel med valuta så ligger oftast säkerhetskravet på mellan 0,5 och 2 procent av värdet för den underliggande positionen. Detta betyder att om säkerhetskravet är 1 procent så innebär det att man bara behöver investera en hundradel av värdet på positionen få samma exponering mot marknaden som man hade fått om man hade investerat i valutan direkt!

Med hjälp av detta säkerhetskrav kan man även uppnå en hävstångseffekt som gör det möjligt att tjäna riktigt mycket pengar. Dock är det viktigt att man är medveten om att både vinst och förlust kan bli mycket större. Till exempel om valutan skulle stiga med 1 procent så skulle vinsten bli 100%, men om priset skulle sjunka 1% så kommer man förlora hela det insatta beloppet!

Marginal

Med marginal menas det kapital som måste finnas på kontot för att en eventuell position i en valuta ska förbli öppen.

Detta betyder att kapitalet som finns på kontot fungerar som en buffert för dig som handlare och om du skulle förlora så pass mycket pengar på en position att kapitalet skulle falla under säkerhetskravet (det kapital som finns tillgängligt på kontot) så kommer valutahandelsföretaget att meddela dig att mer pengar måste sättas in som säkerhet. Om du inte kan sätta in mer pengar så kan du välja att sälja en del av positionen. Skulle du däremot välja att ignorera detta så kommer systemet automatiskt att sälja av delar eller hela positionen!

Risker med Forex Trading