Bäst Investeringssparkonton från Ledande Banker

{{save.name}}

Bindningstid
{{save.term}}
Courtage
{{save.courtage}} kr
Årsavgift
{{save.fee}} kr
Insättningsgaranti
{{save.guarantee}}

{{save.terms}}

*FinanceFreely.com erbjuder en oberoende och helt gratis jämförelsetjänst av lån, försäkringar, kreditkort, investeringsprodukter samt andra banktjänster. För att ha möjlighet att erbjuda denna tjänst helt gratis får vi ibland provision från några av företagen som vi hänvisar dig till.

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto är en ny typ av konto för privatpersoner som vill köpa och sälja värdepapper och sen kontotypen introducerades så har populariteten bara ökat. Sedan årsskiftet fanns det mer än 900.000 investeringssparkonton registrerade i Sverige och förmodligen kommer dess popularitet bara att öka. En stor anledning till att många väljer ett investeringssparkonto istället för en vanlig aktiedepå beror till stor del på det sätt som skatten beräknas.

I en vanlig aktiedepå betalar man 30% skatt på den vinst man gör. Detta betyder att 30.000 kr blir skatten om man gör 100.000 kr i vinst. Men i investeringssparkontot så beräknas skatten enligt en Schablonmetod som ser ut så här:

Kapitalunderlag * (Statslåneränta + 0,75 %) = Skatt

(Kapitalunderlaget baseras på det kapital som finns i ISKn vid fyra avstämningar som görs varje år)

Så den totala skatten för en ISK med 100.000 kr i kapital blir följande:

100.000 * (0,90% + 0,75%) = 1650 kr

Så 1650 kr är ungefär vad man kommer behöva betala i skatt om man har i ISK med ett totalt värde på 100.000 kr. Som du säkert förstår så är det väldigt fördelaktigt, speciellt om man jämför med en vanligt aktiedepå! Men det är inte slut där, det finns fler fördelar!

En annan fördel med investeringssparkontot är att allt som rör skatten gör automatiskt. Du slipper alltså själv sitta och beräkna hur mycket du ska betala i skatt och istället för att du manuellt måste betala all skatten så görs detta också automatiskt fyra gånger om året. Som vi skrev ovan så sker det fyra avstämningar varje år då banken går in och ser hur mycket pengar som finns i investeringssparkontot, men i samband med detta så dras även skatten automatiskt.

Vilka är för- och nackdelarna med ett investeringssparkonto?

Fördelar

  • Kontot är kostnadsfritt.
  • Alla Köp & Sälj transaktioner inom ISK är skattefria.
  • Enkelt att administrera eftersom du inte behöver deklarera transaktionerna.
  • Låg årlig schablonskatt, år 2015 är skatten rekordlåga 0,27 % av värdet.
  • Schablonskatten får kvittas mot förkuster i inkomstslaget kapital.

Nackdelar

  • Schablonskatten måste betalas även om värdet på tillgångarna sjunker
  • Företag kan ej äga ISK, enbart privatpersoner

Skall jag välja ISK eller kapitalförsäkring?

ISK och kapitalförsäkring fungerar på liknande viss och det är upp till var och en att bestämma vilken typ av konto man ska använda, dock tycker vi att där finns vissa fördelar med en kapitalförsäkring så som att den går att överlåta samt möjligheten att äga i företag.